Po zawarciu umowy / realizacja umowy

Zawarcie korzystnej umowy to dopiero połowa sukcesu podwykonawcy. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, aby zadbać również o pomyślny przebieg i zabezpieczenie planowanych robót.

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w trakcie realizacji postanowień umowy. Szczególną uwagę przykładamy do zapewnienia prawidłowego przebiegu odbiorów. W razie nierzetelności kontrahenta prowadzimy czynności windykacyjne – począwszy od działań w ramach miękkiej windykacji, aż po ewentualne postępowanie egzekucyjne. Świadczymy pomoc prawną również w sytuacjach odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez inwestorów i w razie wystąpienia próby wymuszenia niekorzystnej ugody.
Pozostajemy do pełnej dyspozycji w sytuacjach spornych z inwestorem lub generalnym wykonawcą. Pomagamy skutecznie skompletować środki dowodowe na odparcie zarzutów lub sformułować własne roszczenia.

Po zawarciu umowy:

Pozostałe usługi w ramach tej specjalizacji:

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną: