Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu

Etap przygotowania do zawarcia umowy oraz przeprowadzenia przetargu wymaga poświęcenia uwagi wielu kwestiom. Świadczymy kompleksową pomoc na etapie przygotowania oraz prowadzenia przetargów.
Wspieramy naszych Klientów przy rozpisywaniu istotnych warunków zamówienia lub w wyborze ofert w innej drodze. Przygotowujemy komplet dokumentów przetargowych lub kierujemy zapytania ofertowe. Opracowujemy profesjonalne projekty umów.
Wraz z naszym partnerem z branży IT prowadzimy bieżące konsultacje techniczne. Pomagamy Klientom w wyborze firmy odpowiedniej informatycznej dokonującej wdrożenia.

Na etapie przygotowywania i przeprowadzania przetargu: