Przed zawarciem umowy

W trakcie naszej wieloletniej praktyki niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że w przypadku umów o podwykonawstwo ogromną rolę odgrywają szczegóły. Dlatego też rozpoczynamy od kompleksowej weryfikacji wszystkich umów, które trafiają do naszej Kancelarii.

Nasze wnioski oraz ogólną ocenę umowy przedstawiamy Klientowi w jasnej, czytelnej formie uzupełnionej o opis zagrożeń. Zawsze dążymy do tego, aby Klient od początku miał pełną świadomość swojej sytuacji oraz konieczności podjęcia odpowiednich kroków.
Przedstawiamy optymalne rozwiązania w przedmiocie zabezpieczenia umowy. Prowadzimy również negocjacje w najwygodniejszej dla Klienta formie – osobiście lub zdalnie.
Ponadto, we współpracy ze specjalistami przeprowadzamy szczegółowy wywiad gospodarczy. Wskutek szeregu podejmowanych działań weryfikujemy kontrahenta i dokonujemy wiarygodnej oceny jego rzetelności.

Przed zawarciem umowy:

Pozostałe usługi w ramach tej specjalizacji:

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną: