Kierowanie projektem

Nasze działania nie kończą się na sporządzeniu i zabezpieczeniu umowy. Na życzenie Klienta oferujemy również wsparcie przy wykonywaniu postanowień umowy oraz w trakcie kierowania projektem.
Czuwamy nad prawidłowym i zgodnym z umową przebiegiem prac i na bieżąco wykrywamy nieprawidłowości powstałe w trakcie procesu wdrożenia. Przeprowadzamy również kompleksową analizę dokumentów odbiorowych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Sprawujemy rzetelny nadzór nad procesem podpisu odbiorów końcowych.
W trakcie prac składających się na zarządzanie projektem dbamy również o należyte zabezpieczenie praw do oprogramowania.
Ponadto, Klientom z sektora IT oferujemy pełne wsparcie przy realizacji projektów z zakresu prawa zamówień publicznych.

W ramach wsparcia przy kierowaniu projektem naszym Klientom oferujemy: