Przygotowanie umowy

Odpowiednio sporządzona i należycie zabezpieczona umowa to połowa sukcesu. W zależności od potrzeb konstruujemy umowy od początku lub szczegółowo analizujemy wersję dostarczoną nam przez Klienta.
Szczególną uwagę przykładamy do należytego rozpisania harmonogramu etapów wdrożenia. Każdy ze sporządzanych przez nas kontraktów kontraktów odpowiednio zabezpieczamy na wypadek niewywiązania się przez partnera z realizacji postanowień umowy. Dbamy również o należyte zabezpieczenie praw autorskich (licencji).
Prócz samej umowy wdrożeniowej zajmujemy się również przygotowywaniem umów innego rodzaju – outsorcingowych i utrzymaniowych, jak również gwarancyjnych i serwisowych. Oferujemy również przeprowadzenie analizy i udzielenie profesjonalnego wsparcia dla usług typu cloud computing.

Na etapie przygotowania umowy: